Kornelia Glaza w wyniku źle przeprowadzonego porodu, doznała uszkodzenia mózgu, niedotlenienie i ciężka zamartwica spowodowały u Kornelii Mózgowe Porażenie Dziecięce. Wczesna rehabilitacja bo już 2 drugiego tygodnia życia jest niezbędna do dalszego funkcjonowania Kornelii.

Kornelia choruje na niedoczynność tarczycy, epilepsję, zez zbieżny, niedowaga.