14.02.2014

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, stwierdziła, iż w czasie narodzin Kornelii Glaza  w Szpitalu Zdroje Szczecin w dniu 24.08.2012r doszło do Zdarzenia Medycznego. Sprawa zakończona.

Biegły prof. dr. hab. Zbigniew Celewicz.

Pytanie: Czy istnieje związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy sposobem prowadzenia porodu Ewy Glaza, a urodzeniem się Kornelii Glaza w stanie ciężkiej zamartwicy urodzeniowej Apgar 0-1-1-3.

Tak potwierdzam, iż istnieje związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy sposobem prowadzenia porodu Ewy Glaza a urodzeniem się dziecka Kornelii Glaza w stanie ciężkim w pkt. 0-1-1-3 w skali Apgar. U dziecka nie znaleziono żadnych zaburzeń rozwojowych ani wad rozwojowych, które mogłyby wpłynąć na stan dziecka po urodzeniu.

Dodatkowo uzupełniam, iż pacjentkę badało dwóch lekarzy tj. przy przyjęciu do szpitala oraz około godz. 7.00 to są lekarze bez specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, co nie powinno się zdarzyć w szpitalu na III poziome referencyjnym.11.04.2014

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy z wniosku Pawła Glazy przedstawiciela ustawowego małoletniej Kornelii Glaza przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie, o ustalenie zdarzenia medycznego, ustala: że zdarzenie zgłoszone we wniosku, polegające na rozstroju zdrowia małoletniej Kornelii Glaza w wyniku błędów i zaniedbań personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie, w szczególności:

- niezareagowania na pojawiające się zaburzenia czynności serca płodu w I fazie porodu,

- niepodjęcia we właściwym czasie decyzji o zakończeniu porodu Ewy Glaza drogą cięcia cesarskiego pomimo wskazań wynikających z zapisu kardiotokograficznego istniejących na 1,5 godziny przed porodem, co skutkowało urodzeniem się Kornelii Glaza w stanie ciężkim z punktacją 0-1-1-3 w skali Apgar, JEST ZDARZENIEM MEDYCZNYM.24.08.2014 Proces Cywilny.

Złożenie Pozwu Sądowego. Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Przesłuchanie świadków zakończone. Opinie biegłych sądowych. Sprawa w toku.
30.06.2015 Prokuratura.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Prawobrzeże.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art....k.k., i inne.

Przesłuchanie świadków zakończone.

Opinie biegłych z Polski.

Sprawa w toku.Kornelia Glaza ma już 6 lat. Urodziła się 24.08.2012 w Szpitalu Zdroje Szczecin.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zakończyła postępowanie w sprawie narodzin Kornelii Glaza, stawiając zarzuty lekarzowi i położnej.

 Do Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód wpłynął akt oskarżenia przeciwko położnej  Katarzynie R.  o czyn z art. 160 § 2 kk w zb. Z art. 156 § 2 kk w zw. Z art. 11 § 2kk  

oraz lekarzowi Piotrowi W. o czyn z art. 160 § 2 kk w zb. Z art. 156 §2 kk w zw. Z art. 11 § 2 kk o czyn z art. 271 § 1 kk.

Już niedługo pierwsza rozprawa w sądzie.Grudzień 2018

Pierwsze przesłuchania w sprawie karnej.

Przesłuchanie Lekarza Piotra W oraz Położnej Katarzyny R.

Lekarz Piotr W. złożył wyjaśnienia i zeznawał ponad 4 godziny.

W trakcie zeznań oskarżony Piotr W. przeprosił dwukrotnie rodziców Kornelii.

Położna Katarzyna R. odmówiła składania zeznań.


Styczeń 2019r

Przesłuchanie Paweł i Ewa GlazaLuty, Marzec, Kwiecień,Maj 2019r

Przesłuchania lekarzy i całego personelu medycznego, którzy byli w trakcie porodu Ewy Glaza.

Adwokat oskarżonego lekarza Piotra W. poprosił o usunięcie wpisu z tej strony na temat przeprosin.Czerwiec 2019r


Na prośbę oskarżonego Piotra W. i jego adwokata informacja o przeprosinach Piotra W została usunięta, a dziś ponownie ją przywróciliśmy.

Strona internetowa Kornelii jest śledzona przez oskarżonych, Lekarza Piotra W i położną Katarzynę R.

Wpis był następujący:

W trakcie zeznań oskarżony Piotr W. przeprosił dwukrotnie rodziców Kornelii.
04.06.2019r

Oskarżony lekarz Piotr W. ponownie na własną prośbę składał wyjaśnienia, w których odnosił się do zeznań wszystkich świadków wyjmując je z kontekstu i interpretował je na swoje potrzeby. Podważał opinie biegłych sądowych, snuł domysły, wizje i teoretyzował co by było gdyby… Na żadne z pytań sądu, adwokatów, pełnomocników i oskarżyciela posiłkowego nie potrafił konkretnie odpowiedzieć.

Od oskarżonego lekarza Piotra W. podczas jego wielokrotnie składanych wyjaśnień usłyszeliśmy:

Wykład na temat umieralności noworodków w średniowieczu,

Wykład na temat ciąż wcześniaczych,

Wykład na temat sal porodowych, które w dawnych czasach przedzielane były parawanami, a także o porodach cyganów.

W sprawie karnej zostali już przesłuchani wszyscy świadkowie.

Oskarżeni lekarz Piotr W i położna Katarzyna R. utrudniają i przedłużają postępowanie składając różnego rodzaju wnioski.

Na zeznaniach oskarżonego lekarza Piotra W. po dłuższej nieobecności pojawiła się oskarżona położna Katarzyna R.                             

                             Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

NAGŁÓWEK 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.